sobota, 12 marca 2016

Lata Życia Postacie Biblii

Wiek życia ludzi opisanych w Biblii.
Witam was moi drodzy czytelnicy, dziś mam do was pytanie;
Czy wiecie, jaka była długość życia ludzi opisana w Biblii?
Na przykład Saraj ( później z mieniono jej imię na Sara)
Sara żyła 127 lat.
Inni bohaterowie Biblii żyli znacznie dłużej.

Czy znacie te postacie Biblijne? 
wtorek, 1 marca 2016

KOBIETY Z BIBLII ADA I SILLA

KOBIETY Z BIBLII ADA SILLA

Żony Lamek, były one żonami .
Ada jest to imię hebrajskie oznacza stroić się, upiększać się.
Sumie tylko w tym fragmencie są wzmianki o tych niewiastach.
One były matkami dzieci które miały z małżeństwa z Lamek.
Bardzo ciekawe że te niewiasty zostały wymienione w Biblii jako rodowód ludzi.

1 Księga Mojżeszowa 4:19-22
Lamek wziął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a drugiej - Silla.
Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkającym pod namiotami, i pasterzy.
Brat jego nazwał się Jubel; od niego to pochodzą wszyscy grający n cytrze na flecie.
A Silla ona urodziła Tubal- Kaina; był on kowalem, sporządzającym wszystkie narzędzia z brązu i z żelaza.
Siostrą Tubal- Kaina była Naama.


W tych wersetach dowiadujemy się o wielożeństwie, wcześniej nie było, na początku w Biblii było tylko i sam Bóg dał pierwszy ślub Adamowi i Ewie.
Przyzwolił na wielożeństwo ale nie znaczy że to pochwaliły, poszedł na ustępstwo człowiekowi, aby nie mówiono że Bóg jest sztywnym i nie zmiennym Bogiem.


Trochę odbiegłam od tematu, ale istotne skąd się wzięło wielożeństwo.
Powrócimy do Ady i Silly one są dwiema żonami Lameka który chciał mieć żony dwie.
Dlaczego tylko tyle jest napisane o tych niewiastach, być może niczym się nie wyróżniły
szczególnym aby więcej pisano o tych kobietach.

Natomiast przyczyniły się do rodowodu na początku życia ludzkiego i z tego  względu zostały wymienione w rodowodzie.